Детска градина №26
Калина

За нас

 Детска градина №26 „Калина“  започва работа  на 3-ти ноември 2008г., а е открита официално на 08.12.2008г. с директор Гергана Делиджашка.  В нея се  възпитават и отглеждат деца от 1 до 7 годишна възраст.

 Детска градина №26 „Калина“ се намира в столичния квартал Младост 1. Сградата е двукорпусна,  на два етажа, с топла връзка между двата корпуса и със сравнително голям двор. Има административна част, шест групи (две яслени и четири градински), кухненски блок, музикален салон, медицински кабинет, перално помещение и сервизни помещения. Всяка група се състои от общо помещение, където се провежда обучението, храненето и игрите, спално помещение, санитарна част и кухненески бокс.

Детската градина създава всички условия за стимулиране разностранното и безграничното обогатяване на всички аспекти от детския живот, дава възможност на детето да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила.

Чрез организираните форми се създават условия за изразяване на личната позиция, за фокусиране върху силните страни в действията на детето, което позволява изграждането на  атмосфера на добронамереност в подготовката му за училище.

Детската градина разполага от високо квалифицирани педагози и медицински специалисти.

ДГ № „Калина“ участва във два проекта: „Училищно мляко“  и „Училищен плод“.

Освен стандартните учебно-възпитателни дейности, градината предлага и Допълнителни образователни дейности:

Нашият химн:

Материална база

Контакти

За контакти с Детската градина: