БЧК- младежка организация открит урок

Как се превързват рани?