Обява за провеждане на конкурс по документи за ДОД

Заповед за избор на изпълнители за ДОД