Преразглеждане на документи за избор на фирми изпълнители за ДОД – Латино танци