Дневен режим 15.09 - 31.05

Вид дейност I група II група III и IV група
1 Прием на децата 07:00 ч. - 08:45 ч. 07:00 ч. - 08:45 ч. 07:00 ч. - 08:45 ч.
2 Сутрешна закуска 09:00 ч. - 09:30 ч. 09:00 ч. - 09:30 ч. 09:00 ч. - 09:20 ч.
3 Педагогически ситуации 09:30 ч. - 10:00 ч. 09:30 ч. - 10:00 ч. 09:20 ч. - 10:00 ч.
4 Подкрепителна закуска 10:00 ч. - 10:30 ч. 10:00 ч. - 10:30 ч. 10:00 ч. - 10:30 ч.
5 Дейности по избор на децата (при стриктно спазване на епидемиологичните мерки); дейности, организирани от детския учител 10:30 ч. - 12:00 ч. 10:30 ч. - 12:00 ч. 10:30 ч. - 12:00 ч.
6 Обяд 12:00 ч. - 13:00 ч. 12:00 ч. - 13:00 ч. 12:00 ч. - 13:00 ч.
7 Следобеден сън 13:00 ч. - 15:00 ч. 13:00 ч. - 15:00 ч. 13:00 ч. - 15:00 ч.
8 Подкрепителна закуска 15:00 ч. - 15:45 ч. 15:00 ч. - 15:45 ч. 15:00 ч. - 15:45 ч.
9 Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител; изпращане на децата 15:45 ч. - 19:00 ч. 15:45 ч. - 19:00 ч. 15:45 ч. - 19:00 ч.

Дневен режим 01.06 - 14.09

Вид дейност I група II група III и IV група
1 Прием на децата 07:00 ч. - 09:00 ч. 07:00 ч. - 09:00 ч. 07:00 ч. - 09:00 ч.
2 Сутрешна закуска 09:00 ч. - 09:30 ч. 09:00 ч. - 09:30 ч. 09:00 ч. - 09:30 ч.
3 Игри, дейности, организирани от детския учител 09:30 ч. - 10:00 ч. 09:30 ч. - 10:00 ч. 09:30 ч. - 10:00 ч.
4 Подкрепителна закуска 10:00 ч. - 10:30 ч. 10:00 ч. - 13:30 ч. 10:00 ч. - 13:30 ч.
5 Дейности, организирани от детския учител 10:30 ч. - 12:00 ч. 10:30 ч. - 12:00 ч. 10:30 ч. - 12:00 ч.
6 Обяд 12:00 ч. - 13:00 ч. 12:00 ч. - 13:00 ч. 12:00 ч. - 13:00 ч.
7 Следобеден сън 13:00 ч. - 15:00 ч. 13:00 ч. - 15:00 ч. 13:00 ч. - 15:00 ч.
8 Подкрепителна закуска 15:00 ч. - 15:45 ч. 15:00 ч. - 15:45 ч. 15:00 ч. - 15:45 ч.
9 Дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата 15:45 ч. - 19:00 ч. 15:45 ч. - 19:00 ч. 15:45 ч. - 19:00 ч.

Дневният режим за различните възрастови групи е примерен и определените в него дейности могат да се променят в съответствие с потребностите и интересите на децата.