група Калинка Малинка

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Околен свят Български език и литература Математика Конструиране и технологии Музика
Физическа култура Музика Изобразително изкуство Физическа култура Изобразително изкуство
СЛЕДОБЕД
Физическа култура

Екип